obrazek
Co Vám můžeme nabídnout  

Jsme mezinárodní poradenská firma zaměstnávající specialisty na:

 

obrazek
Neplaťte vyšší daně, než musíte  

Využijte výhod offshoringu:

 • ochrana aktiv
 • maximální diskrétnost a anonymita
 • minimální zásahy ze strany úřadů
 • nízké nebo nulové zdanění výnosu

 

obrazek
Aktuální nabídka  

Z aktuální nabídky služeb:

 • druhé občanství
 • UK Nominee struktura - speciální Offshore balíček služeb
 • seychelské readymade společnosti

 

 

Registrace Offshore firem

Obecné nelicencované Offshore společnosti patří k nejrozšířenější právní formě společnosti, kterých je po celém světě registrováno více jak jeden milion, a to ve více jak 100 Offshore jurisdikcí.


Offshore společnosti, které mohou provádět téměř jakoukoliv obchodní činnost, vyjma činnosti na níž je potřebná speciální licence (například bankovní, pojišťovací či přepojišťovací licence) nebo činnost, která je dané právní formě společnosti zakázána. Zpravidla Offshore společnosti mají jako předmět činnosti všechny legitimní aktivity vyjma:

 • vystupovat jako trust (svěřenectví)
 • vystupovat jako bankovní společnost
 • vystupovat jako pojišťovna, zajišťovna nebo přepojišťovací společnost
 • zaobírat se správou místních Offshore společností jako manažerská licencovaná společnost
 • zaobírat se loteriemi a sázkami
 • poskytovat služby na které je v příslušné jurisdikci zapotřebí licence nebo povolení


V některých lokalitách činnost Offshore společností může být ještě více omezena o některé další aktivity, na což klienty upozorníme a veškerou problematiku odborně prodiskutujeme.

V současné době existuje přibližně 100 lokalit, které nabízejí jistý druh daňových úlev pro specifickou právní formu společnosti, na kterou se často vztahuje jiný daňový režim, než na místní rezidentní společnosti. K těmto 100 jurisdikcím je nutné připočíst i všech 50 Federálních států USA, které nabízejí daňové osvobození pro společnosti s ručením omezeným (Limited Liability Company - LLC), jenž jsou drženy a spravovány cizinci.

Jako klasický příklad může posloužit Karibský ostrovní stát Grenada, který je jedním z nejjižnějších Karibských ostrovů, téměř u pobřeží Venezuely.

Společnosti registrované jako International Business Companies (IBC), tedy Mezinárodní obchodní společnosti, nepodléhají jinak aplikované dani ve výši 30%, ale umožňují její nahrazení daní paušální, která je ve výši 250 USD ročně, aniž by bylo přihlíženo, jakého zisku či obratu společnost dosáhla. Jelikož je na IBC vládou Grenady aplikována paušální daň, nevyžadují úřady vedení účetnictví u Offshore společností, pokud ovšem daná společnost není držitelem některé z licencí pro bankovní, pojišťovací nebo fiduciální činnost.

Naopak běžná grenadská rezidentní společnost, podléhá dani ve výši 30% ze svých příjmů vytvořených na Grenadě a musí vést účetnictví.

V každé jurisdikci, kde je možné založit Offshore společnost, se tato forma daňově zvýhodněné společnosti jmenují rozdílně. Můžeme se tak setkat se společnostmi označovanými jako NON-RESIDENT (nerezidentní), OFFSHORE COMPANY (Offshore společnost), INTERNATIONAL COMPANY (Mezinárodní společnost), INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (mezinárodní obchodní společnost), EXEMPT COMPANY (společnost s vyjímkou) či pod jinou zkratkou vyznačující právní formu společnosti či její vyjímku, která velice často vystihuje název legislativy, podle které se příslušná forma společnosti v dané zemi formuje.

Hlavní rozdíl mezi Offshore a běžnou rezidentní společností je především v jasném rozdělení původu příjmu společnosti a omezení, kde (a s kým) může společnost provádět své obchodní aktivity, případně kým může být ovládána a vlastněna.

Pokud celou problematiku zjednodušíme, pak společnost s ručením omezeným (LLC), registrovaná a ovládána cizinci, například v americkém federálním státe Delaware, nepodléhá žádné z forem daní, jimiž jsou standardně zatěžovány společnosti v USA. Podmínkou ovšem je skutečnost, že příjmy společnosti musí být vytvořeny mimo území USA. Pokud by společnost měla část svých příjmů vytvořených v USA, podléhala by dani, i přestože je vlastněna cizinci.

Řada zemí neumožňuje, aby mezi sebou podnikali běžné místní rezidentní společnosti a Offshore společnosti. Jako ilustrativní příklad můžou posloužit bahamské společnosti. Místní domácí rezidenční společnost nesmí obchodovat nebo vlastnit daňově zvýhodněné Offshore společnosti registrované na Bahamách. Vyjímka se týká pouze společnosti, které pro daňově zvýhodněné Offshore společnosti provádějí servis místních zástupců, pronajímají sídlo společnosti na Bahamách, atd. (tzv. Company Management Services).

Pokud shrneme majoritní rozdíl mezi rezidenčními společnostmi a nerezidenčními Offshore registrované v příslušné jurisdikci, pak rozdíl je:

Rezidentní společnosti

místní (domácí) společnost mající obchodní aktivity v místě registrace, jejichž zisk je vytvářen z obchodních aktivit v zemi registrace, jako například hotel, restaurace, půjčovna aut, servis, advokátní kancelář, distribuční společnost, atd.

Řada zemí ale umožňuje pro tento typ společnosti daňové prázdniny, pokud podnikají v preferované oblasti služeb.

Nerezidentní (Offshore) společnosti

zahraniční společnosti vlastněné cizinci bez trvalého pobytu v zemi registrace společnosti, které jsou v dané zemi registrovány jen pro vlastní registraci. Obchodní aktivity jsou prováděny ze země registrace či mimo ni, při dodržení podmínky, že zisky musí pocházet mimo území registrace společnosti. Ve většině případů nesmí obchodovat s rezidenčními společnostmi, až na vyjímky definované příslušným zákonem.

 

Nepomohly Vám tyto informace? Zkuste stránku o bankovních účtech.