obrazek
Co Vám můžeme nabídnout  

Jsme mezinárodní poradenská firma zaměstnávající specialisty na:

 

obrazek
Neplaťte vyšší daně, než musíte  

Využijte výhod offshoringu:

 • ochrana aktiv
 • maximální diskrétnost a anonymita
 • minimální zásahy ze strany úřadů
 • nízké nebo nulové zdanění výnosu

 

obrazek
Aktuální nabídka  

Z aktuální nabídky služeb:

 • druhé občanství
 • UK Nominee struktura - speciální Offshore balíček služeb
 • seychelské readymade společnosti

 

 

Základní info k offshoringu

 

Kdo by si nepřál podléhat nízkému nebo nulovému zdanění svých výnosů? Spadat pod takovou daňovou jurisdikci je snem snad každého podnikatele.


 

Lokality, které jsou daňově zvýhodněné známe především jako tzv. daňové ráje nebo oázy. Ve světě se používá pro daňově zvýhodněné lokality slovo OFFSHORE, na které navazuje celý doprovodný průmysl služeb a úkonů. Můžeme se tak setkat s Offshore adresou, Offshore společností, Offshore finančním centrem, Offshore strategií a řadou dalších Offshore služeb, které jsou poskytovány daňově zvýhodněným společnostem (tedy tzv. Offshore společnostem).

Předmětné Offshore jurisdikce po několika desetiletích, kdy do svých právních řádů inkorporovaly úpravy v souvislosti se zakládáním daňově zvýhodněných společností, dosáhly značné propracovanosti svých daňových systémů. Téměř každá Offshore lokalita, která je předmětem založení Offshore společností, klade důraz na:

 • ochranu aktiv společnosti a jednotlivce
 • maximální diskrétnost a anonymitu
 • minimální zásahy ze strany úřadů
 • nulové restrikce při převodech kapitálu
 • nízké nebo nulové zdanění výnosu

 

Kapitoly:

 

Ochrana aktiv

Ochrana aktiv společnosti a zakladatelů je důležitým aspektem, který může hrát stěžejní roli při výběru vhodné lokality pro formaci Offshore společnosti. Většina klasických Offshore lokalit vypracovala zákony, které kladou značný důraz na ochranu aktiv.

Příslušná jurisdikce tak velice kvalitně ochraňuje společnost, zakladatele a akcionáře před případnými soudními rozhodnutími třetích zemí, před konfiskací majetku, zestátněním a podobně.

Diskrétnost a anonymita

Většina Offshore jurisdikcí uzákonila zákony o zachování důvěrných informací, kde se vylučuje vyzrazení informací o zakladatelích, akcionářích či podílnících Offshore společnosti třetím osobám, veřejnosti nebo státním institucím a vládám. Za vyzrazení těchto informací existují citelné finanční tresty včetně možnosti nepodmíněného odnětí svobody. Anonymita se dá zesílit celou řadou legitimních kroků, jako je vydáním akcií na doručitele, ustanovením Nominee ředitelů (viz. kapitola Nominee Services) nebo jinými způsoby tak, aby skuteční zakladatelé a uživatelé Offshore společnosti mohli vést své obchody v naprosté diskrétnosti a anonymitě.

Minimální zásahy ze strany úřadů

Téměř všechny klasické Offshore lokality nevyžadují, aby Offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo danily své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe z ČR. Zdanění výnosů se tak upírá do pouhého uhrazení přijatelné paušální částky, na jejímž základě společnost získá určitou daňovou výjimku, nebo daňové osvobození.

Ve většině případů úřady svou legislativou nenutí zakladatele Offshore společnosti, aby vlastní založení společnosti provedli přímo na místě nebo aby prováděli v dané zemi valné hromady či usnesení. Úřady především zajímá, aby společnost měla včas uhrazeny všechny poplatky, paušální daně a aby své obchodní aktivity vedla legitimním způsobem.

V současné době známe přibližně 80 daňových rájů, pokud za daňový ráj budeme považovat země, ve kterých jsou společnosti zdaňovány sazbou od 0 do 15%.

Mezi přední Offshore centra patří především:

EVROPA: Kypr, Malta, Andorra, Gibraltar, Jersey, Guernsey, Sark, Isle of Man, Irsko, Madeira, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Lucembursko, Maďarsko, Británie, Inglušsko, Alderney, Island, Kanárské ostrovy, Montenegro a Monako.

AFRIKA: Seychely, Mauritius, Zanzibar, Libérie, Jihoafrická Republika, Anjouan, Oman a Džibutsko.

ASIE: Labuan, Hong Kong, Singapur, Macao, Arabské Emiráty a Bahrajn.

SEVERNÍ AMERIKA: Za velmi specifických okolnosti Kanada nebo některé Federální státy USA (Delaware, Nevada, atd.)

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA: Belize, Kostarika, San Salvador, Panama a Uruguay.

KARIBIK: Bahamy, Turks&Caicos Islands, Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Anguilla, Americké Panenské ostrovy, Antigua, Nevis, Montserrat, Nizozemské Antily, Dominika, Svatý Vincent, Svatý Bartoloměj, Barbados, Grenada, St.Kitts, a Aruba.

OCEÁNIE: Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Marshallovy ostrovy, Tonga, Cookovy ostrovy, Samoa, Severní Mariánské ostrovy, Palau a Niue.

Výběr vhodné lokality a právní formy společnosti

Řada Offshore lokalit umožňuje formaci daňově osvobozených:

 • investičních společností
 • obchodních společností
 • holdingových společnosti
 • manažerských společností
 • bankovních společností
 • pojišťovacích společností
 • přepojišťovacích společností
 • rejdařských společností
 • nadací
 • trustů
 • fondů
 • společností provozujících e-commerce
 • loterijních společností
 • atd.

Pro vhodný výběr lokality potřebujeme znát odpověď na tyto níže uvedené otázky, aby Vám naši konzultanti mohly kvalifikovaně a profesionálně poradit, jakou právní formu společnosti použít, v jaké lokalitě a za jaké ceny. Především si tedy musíte uvědomit:

 • zda-li budete chtít využívat smluv o zamezení dvojího zdanění či nikoliv
 • jaké roční náklady si můžete dovolit
 • jak vysokou anonymitu požadujete
 • zdali má společnost obchodovat, investovat či fungovat jako konzultační společnost
 • v jakých lokalitách bude společnost obchodovat
 • zda-li země má být dostupná nějakému význačnému trhu
 • zda-li plánujete vydat akcie na doručitele
 • jak vysoké jmění má společnost mít a jaké jsou požadavky na jeho splacení
 • zda-li budete využívat služby Nominee Services či nikoliv
 • jaký máte v součastné době obrat či zisk
 • jak rychle má být společnost založena
 • zda-li má vést účetnictví či nikoliv
 • zda-li si zajistíte audit, či jím pověříte naši společnost
 • atd.

Poté, co známe odpovědi na tyto základní otázky, můžeme Vám navrhnout další možnosti a zúžit nabídku konkrétních lokalit a právních forem společností, které jsou v daném případě optimální. Rovněž Vám pomůžeme najít legitimní mechanismus, kterým lze optimalizovat Vaše součastné daňové zatížení na optimální výši, případně dokonce i na nulové zdanění (0%).

Mezinárodní daňové plánování je v dnešní době dostupné všem jednotlivcům i korporacím, pokud mají roční zisk vyšší jak 20.000 USD.

Ročně se v globálním měřítku zakládá několik desítek tisíc nových Offshore společností, které pomáhají zakladatelům optimalizovat jejich stávající daňové zatížení a ochránit jejich aktiva.

Většina předních bank a trustů má minimálně jednu ze svých poboček či dceřinných společností založenu v některém ze součastných daňových rájů. Například naše banka je registrována hned v několika z nejvýznamnějších finančních centrech.

Znám je fakt, že 2/3 současného likvidního kapitálu pochází z Offshore lokalit. Je to logický důsledek konce osmdesátých let, kdy některé vlády přistoupily zcela nelogicky ke zvýšení daní a restrikcím a jiné naopak ke snížení daní a odbourání restrikcí.

Lokality, do kterých jezdilo jen pár tisíc bohatých turistů na exkluzivní dovolené, se rázem staly předními finančními centry světa, které nabízejí liberální prostředí a jurisdikce pro každého kvalifikovaného klienta nebo investora.
Kajmanské ostrovy, Bahamy, Aruba a Nevis jsou domovem desetitisíců Offshore společností které jejich zakladatelé ani nemusí pro vlastní založení a provoz navštívit. Vše se dá vyřídit pomocí Vašeho faxu nebo PC z tepla a pohodlí Vaší kanceláře.

V dnešní době, kdy jsou kvalitní komunikační prostředky dostupné na všech místech naší planety a o Offshore lokalitách to platí dvojnásob, odpadá i starost, jak řídit Offshore společnost a bankovní účty bez nárůstu zbytečné administrativy.

Založení a správa Offshore společnosti

Tak jako společnosti registrované v kontinentální jurisdikci i Offshore společnosti registrované v některé z Offshore lokalit musí mít splněnu řadu minimálních legislativních požadavků. Především však:

 • musí mít místního zástupce (registračního agenta - standardně poskytujeme)
 • udržovat sídlo společnosti v dané zemi (standardně poskytujeme)
 • musí vydat a uhradit určitou minimální výši základního jmění
 • musí mít akcionáře a statutáře ( akcionáře a ředitele - standardně poskytujeme)
 • hradit paušální daně vládě nebo daně procentuální ze zisku či obratu

Založení společnosti a místní zástupce

Poté, co s klientem prodiskutujeme všechny požadavky, vybereme vhodnou lokalitu a vše uzpůsobíme tak jak požadujete, přistoupíme k založení společnosti v dané zemi.

Ve většině lokalit je možné založit společnost ve velice krátké době, která nepřesahuje jeden den. Pokud na společnost budete spěchat, nebo si budete žádat společnost starší, je možné si vybrat ze seznamu našich předregistrovaných společností pro okamžité použití, z nichž některé jsou staré i několik let.
Každá Offshore společnost musí mít v dané zemi zástupce, který ji zastupuje před místními úřady. Tuto službu poskytujeme automaticky ve všech Offshore jurisdikcí a je účtována jako roční paušální částka. (viz. ceník služeb)

Sídlo společnosti

Každá Offshore jurisdikce vyžaduje, aby společnost měla v dané zemi, která je předmětem formace Offshore společnosti i své sídlo. Můžete si samozřejmě pronajmout své vlastní sídlo, ale drtivá většina klientů dává přednost našim kancelářím nebo kancelářím našich partnerů v daných zemí, na jejichž adresách zakládáme Offshore společnosti. Zde založíme společnost a poskytneme jí i naše sídlo pro doručování případné korespondence. Cena za pronájem takto poskytnutého sídla je účtována jako roční paušální částka. (viz. ceník služeb)

Předmět činnosti společnosti

Až na malé vyjímky mohou Offshore společnosti provádět všechny legitimní obchodní činnosti, které zakladatelé společnosti, nebo "provozovatelé" společnosti, vyhodnotí jako legitimní obchodní cíle společnosti. Obchodními cíly mohou být například tyto aktivity:

 • prodávat, kupovat, směnit, darovat zboží či služby
 • investovat, půjčovat si, držet deposita nebo jakákoliv aktiva
 • zakládat a spravovat bankovní účty
 • provádět konzultace, poradenství a další servis třetím subjektům
 • kupovat nemovitý a movitý majetek
 • atd.

V obecné rovině je možné konstatovat, že Offshore společnost smí provozovat všechny aktivity vyjma:

 • bankovní činnosti
 • pojišťovací činnosti
 • činnosti svěřenectví (Trust, Trustee,atd.)
 • poskytovat své sídlo dalším společnostem
 • provozovat loterie nebo internetové kasino či sázkové hry


Základní jmění společnosti

V řade jurisdikcí musí mít zakládaná společnost část nebo dokonce i celé základní jmění splacené. Offshore společnosti, které jsou zakládány v zemích s anglo-saským právem (drtivá většina všech Offshore jurisdikcí), splácejí pouze velmi nepatrnou část svého základního jmění, což bývá velmi často jen jeden dolar (jedna akcie s nominální hodnotou ve výši jednoho dolaru).

Proto společnost, jenž je založena například na Grenadě a má základní jmění ve výši 5.000.000.- USD, jenž představuje 5.000.000 kusů akcií po 1.- USD, si může vydat pouze jednu akcii oproti uhrazení 1.- USD. Základní jmění společnosti je sice 5.000.000.- USD, ale splacené pouze 1.- USD. Neklade se ani důraz jmění splatit v budoucnu pokud si klient nepřeje dobrovolně jinak.

Podobně je to i v jiných jurisdikcí, kde dochází k vydání jedné akcie oproti uhrazení 1.- USD, nebo částky v podobné výši.

Výše základního jmění může být předmětem vyšších paušálních daní, které nahrazují nám známou daň procentuální. Není tedy problém založit na Britských panenských ostrovech akciovou společnost se základním jměním 500 milionů amerických dolarů (může dojít ke splatnosti pouze jedné akcie ve výši 1.- USD) a tvářit se jako význačná a silná investiční či kapitálová společnost, pouze budete hradit vyšší paušální daně.

Jsou samozřejmě i jurisdikce, kde je nutnost splatit větší část, nebo celé základní jmění společnosti, jako tomu je například ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Británii, Maďarsku či Kypru.
Základní jmění společnosti ve většině případů tvoří určitý počet akcií v nominální hodnotě, jenž vyjadřuje výši základního jmění. Podle Vašich požadavků, můžeme zařídit vše tak, aby Vaše Offshore společnost mohla vydat některé z níže uvedených druhů akcií (platí v obecné rovině):

 • prioritní akcie
 • akcie na jméno
 • akcie na doručitele
 • akcie s hlasovacími právy či bez nich
 • akcie bez nominální hodnoty či s nominální hodnotou
 • zaměstnanecké akcie
 • atd.


Druh akcií a výše základního jmění jsou důležitým prvkem při vytváření a formaci Offshore společnosti. Proto je vhodné s našimi konzultanty tuto problematiku v předstihu prodiskutovat a zeptat se na všechny možnosti.

Pokud klient neklade specifické požadavky, zakládáme společnost s výší jmění tak, aby formace společnosti byla finančně co nejdostupnější.

Ředitelé, akcionáři a Nominee Services

Drtivá většina jurisdikcí vyžaduje, aby společnost byla řízena nejméně jedním jednatelem (ředitelem) a byla vlastněna nejméně jedním akcionářem.
Některé jurisdikce umožňují, aby statutářem (ředitelem) byla fyzická nebo právnická osoba s trvalým nebo bez trvalého pobytu v dané zemi.
Akcionář může být rovněž podle druhu jurisdikce, kde dochází k formaci společnosti, právnická nebo fyzická osoba.

Offshore lokality v Karibiku, Střední Americe a Oceánii (Pacifiku) mají speciální zákony, které kladou důraz na zachování anonymity a diskrétnosti. I přestože ve většině jurisdikcí musí být seznamy ředitelů a akcionářů dostupné v sídle registračního agenta, nejsou tyto údaje dostupné třetím subjektům, veřejnosti a často ani vládám cizích zemí (tedy ani daňovým inspektorům). Za vyzrazení těchto údajů o vlastnících společnosti třetím stranám, jsou většinou citelné finanční tresty, ale rovněž i tresty odnětí svobody až na několik let.

Rovněž existují lokality, které jsou za určitých okolností daňově zvýhodněné (Wyoming, Nevada, Lucembursko, Švýcarsko, Maďarsko, atd.), ale jejichž firemní registry jsou veřejnosti přístupné a zakladatelé, ředitelé nebo akcionáři nemohou zůstat v anonymitě. V těchto a v jiných případech je možné využít služby, která s jmenuje Nominee Services. Za roční paušální částku Vám poskytneme odpovídající počet ředitelů a akcionářů, kteří budou stát u založení společnosti i přestože skutečným zakladatelem a uživatelem společnosti budete pouze vy, nebo Vaše společnost.

Na první pohled by se mohlo zdát, že službu Nominee Services není potřeba využívat u lokalit, které nabízejí maximální anonymitu a diskrétnost a kde nehrozí vyzrazení důvěrných informací o zakladatelích nebo uživatelích společností, protože registr firem je veřejnosti nepřístupný.

Existuje ovšem řada okolností, které vyžadují, aby někdo jménem společnosti jednal. Takovou skutečností mohou být podpisy smluv, faktur, dodacích listů, objednávek, vystavování plných mocí, dekretů a nařízení, nebo celá škála jiných okolností, u kterých není nejideálnější připojit Vaše jméno a podpis na dokumentech společnosti, kterou využíváte k daňovému plánování.

Takto formálně dosazený statutář (ředitel) jedná jménem společnosti VÝHRADNĚ podle pokynů klienta (benefitora), nebo osob, které klient u naší společnosti zplnomocní k takovému jednání.

Formálně dosazený statutář v rámci služby Nominee Services NEMÁ přístup k bankovním účtům, ani NEMÁ podpisové právo k bankovním účtům Offshore společnosti a nemůže nijak nakládat s aktivy společnosti.
Celý smluvní vztah pro poskytnutí služby Nominee Services je právně ošetřen smlouvou mezi naší společností, ředitele (akcionářem) a klientem, včetně dopisem s rezignací z funkcí, který je ředitelem předpodepsán (tato smlouva se jmenuje Deed of Trust).

Daně a paušální daně

Většina Offshore jurisdikcí neuplatňuje pro Offshore společnosti procentuální daně, ale nahrazuje je poplatky splatné vládě, nebo paušální daní, která je většinou ve výši několika stovek dolarů. Výše paušální daně se neodvíjí od výše dosáhnutého zisku před zdaněním, ale často od výše základního jmění, nebo typu patřičné licence (pro banky, trusty, pojišťovny, atd.).
Existují ovšem daňově zvýhodněné lokality, které mají nízké, nebo přijatelné daně, jako například Holandské Antily (2,4% až 6%), Británie (24 % až 33%), Kypr (4,25%), Maďarsko (5,95%), atd.

Název společnosti

Velká většina jurisdikcí umožňuje založení společnosti i v jiných jazycích, než je domovský jazyk v dané zemi. Některé země umožňují i formaci společností pod čínskými názvy, pokud je dodán registru překlad takového názvu.
Každá společnost musí končit označením, které vyznačuje právní formu společnosti nebo její ručení, jako Limited, Ltd, Incorporated, Inc. Corporation, Corp., Company Limited, GmbH, S.A.,atd.

V podstatě ve všech jurisdikcích jsou nepřípustné tato slova v názvech společností: Bank, Banking, Banco, Insurance, Re-Insurance, Mutual, Trust, Trustee, Imperial, Government, King, Kingdom, atd.

I přes tyto restrikce existují lokality, kde je možné založit akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, které mají v názvu slova blízce podobná slovu Bank (Banco, Banque, Bancorp, Interbanking, atd.), nebo slova, která znamenají pojištění/pojišťovna (Insurance, Re-Insurance,atd.) či Trust, fond, spořitelna, atd.

Vedení účetnictví a audit
Klasické Offshore jurisdikce nevyžadují po Offshore společnostech (vyjma společností, jež mají speciální licence, například banky, pojišťovny a trusty) vedení účetnictví nebo předkládání auditovaných ročních uzávěrek a finančních výkazů.

Vést účetnictví se nemusí například na:

Bahamách, Panenských ostrovech, Nevisu, Anguille, Ostrovech Turks&Caicos, Montserratu, Belize, Panamě, Vanuatu, Niue, Samoe, Grenada, Dominika, Marshallových ostrovech, Libérii, Seychelách, atd.

Naopak vést účetnictví je potřeba například v:
Irsku, Maďarsku, Kypru, Lucembursku, Švýcarsku, Uruguay, USA a Madeiře, atd.

Pokud lokalita, kde si přejete založit Offshore společnost vyžaduje vedení účetnictví, můžete využít našich služeb, kdy Vám jsme schopni účetnictví na profesionální bázi vést za velice přijatelné paušální částky (cca 800.- USD ročně). Naši auditoři v jednotlivých lokalitách provedou audit a předloží jej úřadům s daňovým přiznáním. Tyto a další služby standardně provádíme, za předem známé roční paušální částky.

Nadstandardní adresa

Velká většina klientů požaduje pro svoji Offshore společnost pronájem sídla v některé z Evropských destinací, kam může být doručována případná korespondence, telefony a faxy pro společnost od její klientů.

V součastné době máme na 250 sídel ve více jak 35 jurisdikcí, které nabízejí tyto služby:

 • příjem a odesílání korespondence a kurýrních zásilek
 • příjem a záznam telefonických hovorů
 • příjem a odesílání faxů
 • Některé jsou uzpůsobeny i pro přímé přesměrování hovorů a faxů do libovolného místa na světě, nebo zřízení hlasové schránky.

Takto pronajatá adresa, se chová jako běžné firemní sídlo v dané zemi a zvýší image Vaší Offshore společnosti, pokud si nepřejete aby nikdo nevěděl, že je formována například na Bahamách či v Panamě.
Z takto pronajaté adresy (kanceláře) můžete odesílat libovolné množství korespondence a faxů, nebo je naopak přijímat. Doručíme je dle vašich požadavků na libovolné místo na světě dle vašich pokynů.

Bankovní účet

Pro naše klienty zakládáme bankovní účty u řady bank. Založení účtu nemusí trvat více jak 24 hodin. Účet můžete ovládat některým z níže uvedených způsobů:

 • internetové bankovnictví
 • faxem zaslaných platebních příkazů (obsahují řadu bezpečnostních prvků proti zneužití)
 • šekové knížky
 • platební karty Maestro/Cirrus
 • hotovostně

 

Nenašli jste zde informace, které jste hledali? Zkuste stránku s informacemi o zahraničním svěřenectví.