obrazek
Co Vám můžeme nabídnout  

Jsme mezinárodní poradenská firma zaměstnávající specialisty na:

 

obrazek
Neplaťte vyšší daně, než musíte  

Využijte výhod offshoringu:

 • ochrana aktiv
 • maximální diskrétnost a anonymita
 • minimální zásahy ze strany úřadů
 • nízké nebo nulové zdanění výnosu

 

obrazek
Aktuální nabídka  

Z aktuální nabídky služeb:

 • druhé občanství
 • UK Nominee struktura - speciální Offshore balíček služeb
 • seychelské readymade společnosti

 

 

Vedení účetnictví

Haglley Corporation vám je připravena poskytnout plný servis v oblasti účetní problematiky, stejně jako v dalších oblastech informačního systému Vaší společnosti.


Nabízíme Vám naší spolupráci zejména v následující oblastech, které jsou dostupné v ČR a zahraničí:

 • účetní poradenství a konzultace
 • vedené účetnictví pro české společnosti
 • vedení účetnictví pro zahraniční společnosti etablované v ČR
 • vedení účetnictví v řadě zahraničních zemí (s externími účetními)
 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání
 • spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
 • převody účetních závěrek a účetních postupů České republiky na mezinárodní účetní standardy IAS
 • spolupráce v oblasti konsolidací
 • navrhování a implementace informačních procesů účetních jednotek
 • tvorba účetních směrnic a účetních postupů "na míru", vyhotovení principů a zása vnitropodnikových účetních okruhů
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky
 • nastavení kontrolních a hodnotících mechanismů
 • nákladové kalkulace, řízení nákladů a manažerské účetnictví
 • finanční rozbory a analýzy, podnikatelské plány
 • spolupráce při řízení finančních toků
 • zpracování ekonomických podkladů pro potřeby financujících bankovních ústavů
 • Due Diligence
 • oceňování společnosti či jejich aktiv (včetně zajištění znaleckých posudků externími znalci)

Při řešení důsledně respektujeme Vaše skutečné potřeby a požadavky a přihlížíme i k objektivním technickým podmínkám nebo požadavkům na diskrétnost. Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento postup mu ve svém důsledku nabízí značné finanční a časové úspory a maximalizaci využití dostupných zkušeností poradců Haglley Corporation.

Kontaktujte nás pro individuální nabídku.